Documentele necesare pentru exercitarea profesiei de medic, stomatolog şi farmacist

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Dezbatere publică pentru un proiect important al Ministerului Sănătății

Documentele necesare pentru exercitarea profesiei de medic, stomatolog şi farmacist

Sănătate 16 Aprilie 2019 / 15:35 792 accesări

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede ce documente sunt necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog şi farmacist pe teritoriul României, în cadrul unităţilor sanitare publice şi private. Astfel, proiectul prevede că, pentru a-şi desfăşura profesia, unităţile sanitare vor solicita medicilor documente, printre care: diploma de licenţă, certificatul de medic specialist sau primar, documente privind schimbarea numelui, certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs. "În ultima perioadă, Ministerul Sănătăţii s-a confruntat cu o serie de situaţii privind exercitarea activităţilor de medic, respectiv de medic stomatolog în unităţi sanitare publice sau private de către persoane neautorizate sau care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru exercitarea profesiei. În acest sens, am elaborat alăturatul Proiect de Ordin privind condiţiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog şi respectiv farmacist pe teritoriul României în cadrul unităţilor sanitare publice şi private", se arată în referatul de aprobare.

Conform proiectului, în situaţia persoanelor fizice independente, pe lângă documentele menţionate este necesar să se solicite şi certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală în care domiciliază. "În vederea exercitării profesiei de medic pe teritoriul României, unităţile sanitare publice şi private solicită următoarele documente: cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz; diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului; documente privind schimbarea numelui în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului; certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului; dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original; cazierul judiciar, în original; certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original; actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului", se arată în proiect.12
Pagina a fost generata in 0.2086 secunde