Legea care aduce venituri în plus cadrelor medicale

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Senatul a aprobat

Legea care aduce venituri în plus cadrelor medicale

Sănătate 11 Iunie 2015 / 00:00 552 accesări

Senatul a aprobat propunerea legislativă privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice, cu 54 de voturi ”pentru”, 24 de voturi ”împotrivă” şi 6 abţineri. Proiectul de lege, care permite prestarea de servicii şi de acte medicale, la cererea pacientului, în spitalele publice, a fost dezbătut în plenul Senatului şi a fost adoptat cu amendamentele Comisiei de sănătate publică. ”Ideea în sine, de a creşte veniturile în spitale şi ale personalului medical, fără discuţie că este una corectă, însă modalitatea aceasta mi se pare incorectă. Ce oferim noi? Pentru un medic, o echipă medicală obosită după terminarea programului, să desfăşoare o activitate privată. (...) În forma aceasta, nu cred că poate fi admisă, mai bine să o mai discutăm o dată la Comisie”, este de părere senatorul Ion Luchian (PNL), preşedintele Comisiei de sănătate publică. Proiectul de lege prevede prestarea serviciilor medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice numai în afara orelor de program ale personalului solicitat şi în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului. Serviciile medicale prevăzute de proiect pot fi asigurate numai de personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepţia cazurilor în care, la cererea şefului de secţie din spital, cu acordul directorului medical şi cu avizul favorabil al managerului, sunt solicitaţi alţi medici din sistemul public sau privat. De asemenea, aceste servicii medicale pot fi acordate numai în limita specialităţilor medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat şi acreditat.

Prestarea serviciilor medicale la cererea pacienţilor, în regim privat, este facturată şi include următoarele cheltuieli: remuneraţia personalului medical implicat direct în prestarea serviciului solicitat, amortizarea aparaturii şi echipamentelor, cazarea, consultaţii, investigaţii şi analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrană, utilităţile, eliminarea şi neutralizarea deşeurilor, documentarea fizică şi informatică, întocmirea şi arhivarea documentelor etc. Serviciile şi actele medicale efectuate la cererea pacientului în spitalele publice pot fi decontate prin intermediul unei poliţe de asigurare complementare, încheiată de pacient cu un asigurător. Din veniturile obţinute de spitalul public, prin serviciile private, managerul poate acorda personalului medico-sanitar recompense care se cumulează cu veniturile salariale, devenind venit brut lunar, evidenţiat contabil şi supus impozitării. Modalitatea de tarifare şi tariful minimal al serviciilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Senatul este prima Cameră sesizată, proiectul urmând să fie transmis Camerei Deputaţilor, care este for decizional.12