„Întunericul răutăților din viața noastră să se risipească prin lumina faptelor bune“

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
ÎPS Teodosie, în Pastorala de Paște 2016:

„Întunericul răutăților din viața noastră să se risipească prin lumina faptelor bune“

Social 30 Aprilie 2016 / 11:08 747 accesări

Înaltpreasfințitul (ÎPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a transmis creștinilor ortodocși, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, un mesaj cu o puternică încărcătură spirituală. ”Iubiţii mei fii duhovniceşti, bucuria şi lumina Învierii Mântuitorului Hristos străbat întregul univers, iar umanitatea stăpânită de moarte şi de stricăciune îşi regăseşte Raiul pierdut în Persoana dumnezeiască şi omenească a Celui înviat din morţi. Întreaga Biserică din cer şi de pe pământ răsună de glasuri îngereşti şi omeneşti: Hristos a înviat! Moartea a fost biruită, iadul s-a prădat, Raiul s-a deschis oamenilor, primăvara fiinţei înfloreşte viaţa veşnică pentru cei muritori, florile virtuţilor înmiresmează văzduhul”, a spus ÎPS Teodosie.

El a vorbit și despre jertfa pe cruce a Mântuitorului și iubirea nemăsurată a lui Dumnezeu pentru oameni. ”Tatăl iubeşte pe Fiul din veşnicie, infinit şi integral, şi prin această iubire ne iubeşte şi pe noi până la sfârşitul veacurilor. Hristos ne iubeşte atât de mult încât moare pentru noi, jertfindu-Se pe Crucea istoriei pentru nemurirea noastră, și se lasă străpuns de suliţă pentru a ne vindeca de străpungerea morţii. Merge până în adâncurile iadului pentru a ne căuta şi a ne smulge din întunericul durerii. Iubirea răstignită a Fiului lui Dumnezeu cel înviat din morţi este împărtășită Tatălui Ceresc, care, iubind pe Fiul Său devenit Om, ne iubește şi pe noi, oamenii, care devenim fii ai lui Dumnezeu după har. Astfel, prin credința în Învierea lui Hristos, înviem și noi spre nemurire, cum tot Ioan Evanghelistul ne spune: „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii. (…) Cel ce biruieşte nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua” (Apocalipsa 2, 10-11). Iubiți frați întru Hristos, prin Învierea din morţi a Fiului lui Dumnezeu făcut Om, oamenii se nasc din nou în Lumina Învierii, primesc o viaţă nouă în nemurirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Iubirea infintă şi nedespărţită dintre Tatăl şi Fiul se înstăpâneşte întru noi, ne umple fiinţa cu Înviere şi cu Lumină mai presus de fire, cum zice Hristos „pentru că Eu sunt viu și voi veți fi vii” (Ioan 14, 19)”, a precizat Ierarhul Tomisului, spunând că Ziua Învierii este ziua în care universul întreg se ridică din morţi împreună cu Iisus Hristos.

”Astfel, noi devenim Biserica Dumnezeului cel viu. Precum Eva s-a născut din coasta lui Adam, în somnul creator al începuturilor, tot aşa şi noi, Biserica, Trupul Domnului, ne naştem din Fiul lui Dumnezeu, din Coasta Lui cea dumnezeiască. Aşa cum din coasta Lui au ieşit Sânge şi Apă, aşa şi noi ne naştem din somnul morţii lui Hristos spre Înviere, din Apa cea sfântă cursă din coastă, care a devenit Botez, și din Sfântul Sânge al Dumnezeieştii Euharistii. Aşadar, Fiul lui Dumnezeu ne naşte şi pe noi din Lumina Învierii Sale din morţii, spre viaţă veşnică”, a declarat ÎPS Teodosie.

Potrivit lui, Paștele în Dobrogea are o semnificație aparte. ”Noi, cei din Dobrogea, se cuvine să trăim Învierea lui Hristos cu mai multă curăție și cu accente sporite de bucurie. Acest adevăr, că Hristos a Înviat din morți, a fost împărtășit străbunilor noștri chiar de Sf. Ap. Andrei. De aceea, să urmăm luminii Învierii, adusă nouă de cel întâi chemat la apostolie, în peștera ce-i poartă numele, devenită Bethleemul neamului românesc și mormântul lui Hristos Cel ce a înviat și a dăruit întregului neam românesc Lumina Adevărului viu. Așa cum întunericul peșterii a devenit lumină, prin primul altar creștin al țării noastre, și întunericul răutăților din viața noastră să se risipească prin lumina faptelor bune, ca să devenim urmași ai celui ce ne-a adus lumina vieții, prin propovăduirea Evangheliei Învierii Domnului. Hristos a înviat! Al vostru părinte duhovnicesc, pururea rugător către Prea Sfânta Treime, Teodosie, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Tomisului”, a spus el.

Taguri articol


12